INFORMATIE

Op deze pagina vindt u INFORMATIE over:

 

OPENINGSTIJDEN

Wij zijn geopend op:

Ma/Di/Woe/Do/Vrij: 08:30 uur t/m 17:30 uur
   

Tevens zijn wij 2 keer per maand op zaterdag geopend van 09:00 uur t/m 13:00 uur.

 

Op de volgende tijden zijn wij telefonisch bereikbaar:

Ma/Di/Woe/Do/Vrij: 08:30 uur - 12:30 uur en 13:30 uur - 17:00 uur
   

 

SPOEDGEVALLEN

Bij spoedgevallen tijdens de bovengenoemde openingstijden kunt u bellen met tel. 020 - 34 576 78 (algemene praktijknummer).


Om extra goed bereikbaar te zijn bij spoedgevallen kunt u op maandag t/m vrijdag tussen 08:30-17:00 uur en op zaterdag (indien de praktijk open is) ook telefonisch contact met ons opnemen via tel. 06 - 487 766 71 (spoedgevallen nummer van Tandheelkunde Praktijk Amstelveen).


Indien de praktijk is gesloten en de spoedgevallen telefoon Tandheelkunde Praktijk Amstelveen uitgeschakeld, kunt u bij SPOEDGEVALLEN en acute urgente pijnklachten bellen met de TandartsSpoedpraktijk (OLVG) tel. nr. 0900-8602.

Website: www.tandartsspoedpraktijk.nl.

Ook kunt u terecht bij de Mondzorgpoli spoedgevallendienst. tel. nr. 020-7234848. Meer informatie vindt u op www.mondzorgpoli.nl.

 

 

TARIEVEN / BETALINGEN

Tarieven:

De tandartstarieven worden door de Nederlandse zorgautoriteit (Nza, de overheid) vastgesteld. Deze tarieven zijn onder andere te vinden op de website www.vergelijkmondzorg.nl.

Wij kunnen u een begroting meegeven / opsturen, zodat u niet voor onverwachte kosten komt te staan en u eenvouding bij u verzekering kunt nagaan wat de vergoeding zal zijn.

Een begroting is een schatting van de kosten, een tandheelkundige behandeling en dus ook de uiteindelijke factuur kan iets afwijken van de begroting. Grote veranderingen in het behandelplan zullen uiteraard altijd vooraf met u besproken worden.

 

Betalingen:

Omdat wij in onze praktijk liever met u dan met onze financiële administratie bezig zijn, hebben wij al onze vorderingen op patiënten overgedragen aan Infomedics Zorg B.V.

 

Wij verzoeken u om adreswijzigingen tijdig door te geven aan ons, Infomedics en uw zorgverzekeraar.

U voorkomt hiermee onnodige rente -en incassokosten.

 

Het is belangrijk dat u zich houdt aan de betalingstermijn zoals vermeld op de nota.

Infomedics Zorg B.V. is wettelijks gerechtigd de nodige maatregelen te nemen om het openstaande bedrag te incasseren.

Indien u om welke reden dan ook, niet in staat bent uw nota op tijd te betalen, neem dan contact op met Infomedics Zorg B.V. via telefoonnummer 0900-777 777 1 (10 cent per minuut).

Indien u vragen heeft over uw nota kunt u contact opnemen met hetzelfde telefoonnummer of u kunt terecht op de speciale patiëntenwebsite van Infomedics Zorg B.V.; www.uwnota.nl .

Voor het opvragen van een kopie van uw nota: 0900- 505 030 3 (50 cent per gesprek).

 

Met een aantal zorgverzekeraars heeft Infomedics Zorg B.V. een betaalovereenkomst afgesloten.

Dit betekent dat we uw nota direct naar uw zorgverzekeraar kunnen sturen.

Informeert u bij de assistente of dit ook voor uw zorgverzeraar geldt.

 

In de praktijk kunt u een folder meenemen met de betalingsvoorwaarden van Infomedics Zorg B.V.

 

PRIVACY

Uw privacy en uw persoonsgegevens

Wij informeren u graag over de verwerking van uw persoonsgevens.

 

Uw persoonsgegevens en medische gegevens slaan wij digitaal op. Dit doen wij om goede zorg aan u te kunnen verlenen. Het verwerken van uw gegevens doen wij volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid. U gaat met die opslag (verwerking) akkoord door uw zorg door onze praktijk te laten uitvoeren.

Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om:

 

 • Uw persoongegevens slaan wij op en gebruiken we zodat wij goede zorg aan u kunnen verlenen.
 • Uw gegevens geven wij alleen door aan derden als dat nodig is voor het leveren van goede zorg. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen we die vooraf aan u.
 • Uw gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
 • U kunt onderdelen van uw persoonsgegevens bekijken. Stuurt u ons dan een schriftelijk verzoek.
 • Als u vindt dat de gegevens die wij van u hebben opgeslagen niet correct zijn, mag u ons schriftelijk vragen om uw gegevens aan te passen.
 • U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Als wij dit doen kunnen wij (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg aan u verlenen. De WGBO vereist een bewaartermijn van 15 jaar. Daarom slaan we uw gegevens in dat geval op in een inactief archief, onzichtbaar en onbruikbaar voor de normale gebruiker.
 • U kunt uw toestemming tot onze verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Wij kunnen dan (mogelijk) geen verantwoorde zorg garanderen. Wij slaan uw gegevens in dat geval op in een inactief archief. (zie boven)
 • U kunt bij ons bezwaar maken als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.
 • U krijgt bericht van ons als er iets mis is gegaan met uw persoongegevens.
 • Uw gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Wij houden ons aan de bewaartermijnen van de WGBO.
 • Het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen.
 • De praktijk kan (van tijd tot tijd) de patiënten die de praktijk hebben bezocht voor een controle of behandeling benaderen via een patiëntenenquete. De praktijk acht dit noodzakelijk voor het monitoren en verbeteren van de kwaliteit van de zorgverlening, en heeft daarmee een gerechtvaardigd belang. Voor de patiëntenenquete wordt uitsluitend gebruik gemaakt van een enkel persoonsgegeven, namelijk het e-mailadres van de patiënt. Patiënten die hieraan niet wensen mee te doen hebben via de uitnodiging de mogelijkheid om zich af te melden voor de enquete en zullen daarna niet meer voor dit doel benaderd worden.

KLACHTEN

Gesprek

De meeste patiënten zijn tevreden met hun tandarts. Toch kan het wel eens gebeuren dat u vindt dat u onjuist bent geïnformeerd of behandeld. Het is belangrijk dat u dit met uw tandarts bespreekt. Een gesprek met uw tandarts kan vaak verheldering geven. Meestal is een gesprek afdoende om samen tot een oplossing te komen.

 

Second Opinion

U heeft de mogelijk om bij een andere tandarts een second opinion te laten uitvoeren. Wellicht is deze tweede mening aanleiding voor u of uw tandarts om het eigen standpunt te heroverwegen.

 

Klachtenregeling

Mocht u er onverhoopt niet uitkomen met uw tandarts dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van uw tandarts. De klachtenfunctionaris kan u hulp bieden bij het oplossen van uw klacht door te adviseren en zo nodig te bemiddelen tussen u en uw tandarts. 

 

KNMT klachtenregeling

Om uw klacht met een onafhankelijke partij te bespreken kunt u contact opnemen met het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP). Dit informatie punt is opgericht door het KNMT en u kunt hier alleen gebruik van maken indien uw tandarts is aangesloten bij het KNMT.

Op de website www.allesoverhetgebit.nl kunt u meer lezen over de klachtenregeling en kunt u een online contactformulier invullen.

 

 

Als uw klacht niet wordt opgelost met de hulp van de klachtenfunctionaris, dan kunt u uw klacht nog laten beoordelen door de Geschilleninstantie Mondzorg. Deze doet een bindende uitspraak over de klacht.

 

 

 

 

Niet nagekomen afspraken

 

Helaas komt het wel eens voor dat een afspraak vergeten wordt of niet op tijd wordt geannuleerd.

 

Indien een afspraak niet minimaal 48 uur van tevoren wordt afgezegd, zijn wij helaas genoodzaakt de gemiste afspraak in rekening te brengen.

Wij zullen in die gevallen Eur 25,- per kwartier in rekening brengen. Dus bijvoorbeeld bij een afspraak van 30 minuten Eur 50,- , etc.

 

Wij  gaan ervan uit dat het niet zover komt!

 

Wij sturen u een email bevestiging (controleer ook uw SPAM) van de gemaakte afspraak direct nadat de afspraak gemaakt is.

Een paar dagen van te voren ontvangt u nogmaals een herinnering van uw afspraak.

Deze email herinnerings service is slechts een service en ontslaat u niet van de verantwoordelijkheid zelf de afspraak te noteren en na te komen!

 

Gewicht

Na regulier onderhoud bleek dat een van onze behandelstoelen schade heeft opgelopen door overbelasting.

Bij navraag bij de fabrikant bleek dat bijna alle tandartsbehandelstoelen in Nederland maximaal 150Kg kunnen dragen.

Onze behandelstoelen dus ook.

Om ongelukken (breuk stoel , val patiënt) met alle gevolgen van dien te voorkomen, verzoeken wij u uw gewicht te melden indien uw massa groter dan 150Kg is.

Wij kunnen dan samen met u kijken naar een passende oplossing. Een van de oplossingen is doorverwijzing naar een zgn. obesitas tandartspraktijk. Deze tandartspraktijken zijn uitgerust met behandelstoelen welke een gewicht tot 400Kg aankunnen.