Informatie

Op deze pagina vindt u informatie over de OPENINGSTIJDEN, SPOEDGEVALLEN en TARIEVEN / BETALINGEN

OPENINGSTIJDEN

OPENINGSTIJDEN

Wij zijn geopend op:

Ma/Woe/Do/Vrij 08:30 uur t/m 17:30 uur
Di 07:45 uur t/m 20:00 uur

 

Tevens zijn wij 3 keer per maand op zaterdag geopend van 09:00 uur t/m 13:00 uur.

 

Op de volgende tijden zijn wij telefonisch bereikbaar:

Ma/Di/Woe/Do/Vrij 08:30 uur - 12:30 uur en 13:30 uur - 17:00 uur
   

SPOEDGEVALLEN

Bij spoedgevallen tijdens de bovengenoemde openingstijden kunt u bellen met tel. 020 - 34 576 78 (algemene praktijknummer).


Om extra goed bereikbaar te zijn bij spoedgevallen kunt u op maandag t/m vrijdag tussen 08:30-17:00 uur en op zaterdag (indien de praktijk open is) ook telefonisch contact met ons opnemen via tel. 06 - 487 766 71 (spoedgevallen nummer van Tandheelkunde Praktijk Amstelveen).


Indien de praktijk is gesloten en de spoedgevallen telefoon Tandheelkunde Praktijk Amstelveen uitgeschakeld, kunt u bij SPOEDGEVALLEN en acute urgente pijnklachten bellen met de TandartsSpoedpraktijk (OLVG) tel. nr. 0900-8602.

Website: www.tandartsspoedpraktijk.nl.

Ook kunt u terecht bij de Mondzorgpoli spoedgevallendienst. tel. nr. 020-7234848. Meer informatie vindt u op www.mondzorgpoli.nl.

 

 

TARIEVEN / BETALINGEN

Tarieven:

De tandartstarieven worden door de Nederlandse zorgautoriteit (Nza, de overheid) vastgesteld. Deze tarieven zijn onder andere te vinden op de website www.vergelijkmondzorg.nl.

Wij kunnen u een begroting meegeven / opsturen, zodat u niet voor onverwachte kosten komt te staan en u eenvouding bij u verzekering kunt nagaan wat de vergoeding zal zijn.

Een begroting is een schatting van de kosten, een tandheelkundige behandeling en dus ook de uiteindelijke factuur kan iets afwijken van de begroting. Grote veranderingen in het behandelplan zullen uiteraard altijd vooraf met u besproken worden.

 

Betalingen:

Omdat wij in onze praktijk liever met u dan met onze financiële administratie bezig zijn, hebben wij al onze vorderingen op patiënten overgedragen aan Infomedics Zorg B.V.

 

Wij verzoeken u om adreswijzigingen tijdig door te geven aan ons, Infomedics en uw zorgverzekeraar.

U voorkomt hiermee onnodige rente -en incassokosten.

 

Het is belangrijk dat u zich houdt aan de betalingstermijn zoals vermeld op de nota.

Infomedics Zorg B.V. is wettelijks gerechtigd de nodige maatregelen te nemen om het openstaande bedrag te incasseren.

Indien u om welke reden dan ook, niet in staat bent uw nota op tijd te betalen, neem dan contact op met Infomedics Zorg B.V. via telefoonnummer 0900-777 777 1 (10 cent per minuut).

Indien u vragen heeft over uw nota kunt u contact opnemen met hetzelfde telefoonnummer of u kunt terecht op de speciale patiëntenwebsite van Infomedics Zorg B.V.; www.uwnota.nl .

Voor het opvragen van een kopie van uw nota: 0900- 505 030 3 (50 cent per gesprek).

 

Met een aantal zorgverzekeraars heeft Infomedics Zorg B.V. een betaalovereenkomst afgesloten.

Dit betekent dat we uw nota direct naar uw zorgverzekeraar kunnen sturen.

Informeert u bij de assistente of dit ook voor uw zorgverzeraar geldt.

 

In de praktijk kunt u een folder meenemen met de betalingsvoorwaarden van Infomedics Zorg B.V.